Welkom

PANO_20130509

Welkom op de website van de huisartspraktijk Langbroek.

Op onze website vindt u alle informatie over onze praktijk, zowel de basisinformatie maar ook actuele informatie. U kunt via contactformulieren vragen aan ons stellen of berichten aan ons doorgeven. Onder de “Links” kunt u verwijzingen vinden naar andere medische sites en orgaisaties.

Onze visie op zorg

Huisartspraktijk Langbroek is een kleine plattelandspraktijk die gezondheidszorg biedt aan alle mensen, ongeacht leeftijd, sociale status, religieuze of culturele achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze praktijk thuis voelt. Onze patiënten zijn meer dan hun ziekte alleen, persoonlijke kenmerken, gevoelens en sociale omstandigheden maken hen tot unieke mensen. Aandacht hiervoor vinden wij heel belangrijk en wij zorgen daarom voor voldoende tijd en ruimte om met u in gesprek te gaan. Wij bieden u alle ruimte om eigen ideeën, wensen en zelfstandigheid kenbaar te maken.
In ons streven om mensen dezelfde dag nog op het spreekuur te kunnen zien, onderscheiden wij ons van andere huisartspraktijken.

Kwaliteit

Wij leveren verantwoorde zorg en hechten aan kwaliteit. Dit laten we zien door deel te nemen aan NHG-praktijkaccreditering. Dit is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Wij zijn er trots op deze waarborg voor kwaliteit jaarlijks te ontvangen. Er gaat een strenge toetsing aan vooraf. Eisen en voorwaarden zijn opgesteld door het ‘College van Deskundigen’, bestaande uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patiënten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
U mag van ons verwachten dat uw hulpvraag wordt benaderd met maximale inzet van deskundigheid en ervaring. Vanzelfsprekend hoort hierbij een optimale waarborging van uw privacy.