Tekenradar.nl

Nagelteek_170218496

Heeft U een tekenbeet of de verschijnselen van Lyme dan kunt u zich aanmelden voor het landelijk Lyme-onderzoek via Tekenradar.nl

Vernieuwde omgeving Zorgportaal

Pharmeon, de leverancier van ons zorgportaal heeft deze week een nieuwe versie van het zorgportaal geactiveeerd. Het uiterlijk en de presentatie zijn daarmee weer wat moderner en frisser, maar het nieuwe portaal is daarmee ook klaar voor de ontwikkelingen die het komende jaar moeten plaatsvinden. Als u al gebruik maakte van het portaal dan zijn inlognaam en wachtwoord onveranderd gebleven. Het directe webadres is gewijzigd naar: https://praktijklangbroek.uwzorgonline.nl

Slaapstraat


Onze praktijk werkt met Slaapstraat.

Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. Uw arts of de assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie hier over.

U verzamelt gedurende één of enkele weken allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt.
Samen maakt u zo nodig een behandelplan. Zo kan aan de hand van de onderzoeksresultaten bijvoorbeeld duidelijk zijn dat onze praktijkondersteuner GGZ u met een begeleidingsprogramma kan helpen maar kan ook blijken dat u voor uw slaapprobleem specialistisch zorg nodig hebt.