Geschiedenis

De lange geschiedenis van de huisartspraktijk in Langbroek

gevelsteenIn de gevel van het praktijkpand vind u een gevelsteen met als u goed leest de tekst :

” G.W. DEN VRIENDT GEBN HARINGA HEEFT DEN EERSTEN STEEN GELEGD DEN 6 MEI 1814 ”

Met deze tekst begint de geschiedenis van de praktijk. In 1814 is Willem de Vriendt bode, veldwachter, schoolmeester en koster in Langbroek. Zijn zoon Herman zal dat jaar trouwen met Margaretha de Ridder, en Willem laat een herenhuis bouwen op de Brink. De eerste steen wordt gelegd door de vrouw van Willem. Uit het huwelijk van Herman en Margaretha worden vier kinderen geboren, waarvan de laatste kort na de geboorte zal overlijden. Christina de Vriendt, de tweede dochter van Herman en Margaretha, ontmoet de jonge arts Abraham de Wit Boers en zal op 11 februari 1836 met hem in het huwelijk treden.

awitboersIn datzelfde jaar, april 1836 vestigt Abraham de Wit Boers zich als eerste “genees-, heel- en vroedmeester” in Langbroek in het herenhuis aan de Brink . Hij overlijdt in 1866 maar al in 1862 heeft hij zijn praktijk overgedragen aan zijn zoon Christiaan de Wit Boers. Deze zal tot 1907, tot aan zijn overlijden, de praktijk in Langbroek uitoefenen.

Als Christiaan de Wit Boers overlijdt in 1907 blijft zijn weduwe Margarita Goedhart in het herenhuis aan de Brink wonen. Zij overlijdt in 1917. Na haar overlijden woont er volgens de overlevering enige jaren een schoolmeester in het huis. In 1925 wordt het herenhuis gekocht door C.Kooij de gemeentesecretaris. In 1926 verkoopt hij het huis door aan de gemeente Langbroek als gemeentehuis, met als beding dat hij levenslang voor dezelfde huurprijs in de dienstwoning van het gemeentehuis mag blijven wonen.

Het herenhuis heeft daarna de functie van gemeentehuis gehad tot het moment dat de gemeente Langbroek bij de gemeentelijke herindeling op 31 december 1995 opging in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Na het overlijden van Christiaan de Wit Boers wordt de praktijk overgenomen door N.L Reijnders. Deze laat een nieuw huis bouwen aan de Langbroekerdijk en in 1908 verhuist de praktijk naar het “Pilhoes” ( Dit huis staat nog steeds op Langbroekerdijk A85).  Al in 1909 wordt Reijnders opgevolgd door J. Hermanides. Daarna volgt een periode van huisartsen die maar kortdurend de praktijk voeren. Vanaf 1914 J.Burck, 1916 J.A. Coenraads Nederveen en 1922 A.L. Gerritsen.

In 1923 wordt de praktijk opgevolgd door G.J. van den Bovenkamp. Deze arts zal vele jaren in Langbroek praktizeren. In 1927 laat hij een huis bouwen aan de Doornseweg ( toen huisnummer 47, nu 55 ) alwaar hij de praktijk voortzet. In die tijd heeft hij ook vele artikelen geschreven waarvan zeker 15 in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde. In 1947 emigreert hij naar de Verenigde Staten. In 1966 plubiceert hij daar een artikel over coronairthrombose in het American Journal of Pathology. Zelfs heden ten dage wordt dit artikel nog geciteerd in andere publicaties.

amjpathol00278-0029-kop

Na het vertrek van Van den Bovenkamp in 1947  wordt de praktijk voortgezet door J.P.J.Punt. In 1954 woordt hij opgevolgd door H.Nijenhuis. Als Nijenhuis in 1962 overlijdt is het H.S. Nauta die hem zal opvolgen. In 1963 wordt de WOG ( wet op de Geneesmiddelvoorziening ) aangenomen. Vanaf dat moment wordt het steeds moeilijker om als huisarts nog een eigen apotheek te hebben. Omdat Nauta vóór het ingaan van deze wet is gevestigd heeft het zo kunnen zijn dat de apotheekhoudende huisartspraktijk tot zijn pensionering in 1993 kon blijven bestaan. In 1990 is A.W.de Heij als huisarts begonnen in de praktijk. Tot eind 1993 nog samenwerkend met H.S. Nauta.

199401 Doornseweg 31AVanaf 1994 is de praktijk verhuisd naar de Doornseweg 31a, het voormalige bankgebouw van de ING. Omdat dit geen blijvende lokatie was, is in die jaren intensief gezocht naar een blijvende lokatie om de praktijk voort te kunnen zetten. Toen in 1995 duidelijk werd dat de gemeente Langbroek definitief zou ophouden te bestaan kwam het gemeentehuis als mogelijke lokatie om de praktijk voort te zetten, in beeld. Nadat dit mogelijk bleek, verhuisde de praktijk mei 1996 na een vlotte verbouwing, naar het herenhuis aan de Brink. Daarmee was de praktijk na bijna 90 jaar weer terug op de oorsprorkelijke lokatie. Bij de pensionering van Nauta is het apotheekdeel van de praktijk voortgezet door de apotheek De Drie Lelien. Na enige omzwervingen door het dorp werd de uitdeelpost van De drie Lelien in 1996 eveneens gevestigd in het praktijkgebouw aan de Brink.

In de jaren daarna wordt vanuit de praktijk nog steeds gewerkt aan huisartsenzorg met kwaliteit. In 1997 is de eerste huisarts in opleiding in de praktijk gekomen, vanaf 2002 is er gestart met praktijkondersteuning om de chronische zorg te verbeteren en in 2011 heeft de praktijk het kwaliteitskeurmerk van de NHG verkregen.