Afspraak maken

balie420Afspraak spreekuur.

In onze praktijk zijn alleen spreekuren op afspraak. Voor het maken van een spreekuur of visiteafspraak kunt u tijdens openingsuren van de praktijk contact opnemen met de assistente.

Als u belt voor een afspraak zal de assistente informeren naar de reden voor de afspraak. De assistente is hiervoor opgeleid en doet dit om u te helpen bij een vlotte behandeling van uw klacht. Door een juiste inventarisatie kan zij zorgen dat u een afspraak bij de juiste persoon in de praktijk krijgt en met de juiste tijdsplanning.

Het is ook mogelijk een afspraak te maken via het patiëntenportaal, maar dan wel uitsluitend voor het spreekuur.

Aandachtspunten voor het maken een afspraak.

De benodigde tijd.

Een afspraak wordt in principe voor één probleem gemaakt. Heeft u meer problemen dan kan er meer tijd voor u gereserveerd worden. Geeft u dit aan bij het maken van de afspraak. Soms kan ook een probleem al zo complex zijn dat daar meer tijd voor nodig is.

Op welk spreekuur.

Onze assistentes zijn opgeleid en worden ook bijgeschoold in het uitvoeren van specifieke taken. Zo kunt u bijvoorbeeld op het assistentespreekuur terecht voor bloeddrukcontroles, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen en andere kleine problemen. Hierdoor wordt u vlotter geholpen maar kunnen patiënten met andere problemen ook sneller terecht bij de huisarts.

Spreekuur of visite.

Patiënten worden zoveel mogelijk op het spreekuur gevraagd. In de praktijk zijn immers meer voorzieningen aanwezig voor een goed onderzoek. De assistente zal met u kijken of dat mogelijk is. Zo niet dan maakt zij een visite afspraak met u.