Huisartsenopleiding

juliuscentrumHuisartsen opleiding

Scholing is een belangrijk onderdeel van onze praktijkvoering. Niet alleen de huisarts, maar ook praktijkondersteuner en assistentes volgen regelmatig nascholingen. Naast het volgen van scholing, willen wij onze kennis en ervaring ook doorgeven. Zo hebben een co-assistent en een doktersassistent bij ons stage gevolgd. Het speerpunt voor ons is het opleiden van huisartsen. Om deze reden is onze praktijk vanaf 1997 verbonden aan het huisartseninstituut te Utrecht. De specialisatie tot huisarts is een driejarige opleiding. Jaarlijks komt om deze reden een jonge collega in onze praktijk ervaring opdoen. Deze afgestudeerde artsen hebben vaak al veel ziekenhuiservaring opgedaan voordat zij met de huisartsopleiding beginnen. Zo hebben we de afgelopen jaren arts-assistenten gehad die werkzaam zijn geweest in de chirurgie, de orthopedie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde, cardiologie en gynaecologie. Naast de opleiding in de praktijk volgt de huisarts in opleiding wekelijks een dag onderwijs op het huisartseninstituut in De Bilt. Ook de huisarts-opleiders worden een paar keer per jaar op het huisartseninstituut verwacht om in het kader van hun opleiderschap onderwijs te volgen.

Wat betekent de opleiding voor u als patiënt.

Veel patiënten in onze praktijk ervaren het als zeer prettig om door de huisarts in opleiding gezien te worden. In de opleidingssituatie heeft de huisarts in opleiding meer tijd voor de patiënt. Soms heeft de arts-assistent niet altijd een pasklaar antwoord. Dan wordt afhankelijk van het probleem of de praktijksituatie op dat moment, de opleider erbij gevraagd, of later het probleem nabesproken. Door deze structuur krijgt het probleem altijd extra aandacht. Mijn eigen ervaring is dat de aanwezigheid van een jonge enthousiaste collega door de inbreng van nieuwe praktische kennis en door het stellen van kritische vragen verfrissend werkt op de eigen praktijkvoering.

Ondanks alle goede intenties kan het toch gebeuren dat in de opleidingssituatie u iets overkomt dat u als minder prettig hebt ervaren. Als dat gebeurt verzoek ik u dat vooral te melden. Ook die informatie is nodig om van een jonge arts een goede huisarts te maken. Immers zonder feedback geen verbetering.