Zorgaanbod

Zorgaanbod van de praktijk

Huisartsgeneeskundige zorg bestaat uit generalistische medische zorg in de buurt van patiënten. Deze zorg is persoonsgericht en geplaatst in de context van de specifieke leefomstandigheden van patiënten. Huisartsgeneeskundige zorg is daarmee niet alleen het diagnosticeren en behandelen van medische klachten en aandoeningen van patiënten, maar een geïntegreerd proces van zorgverlening gedurende langere perioden van het leven van patiënten.

Het huisartsengeneeskundig zorgaanbod in Nederland is onderverdeeld in het basisaanbod, dat voor iedere huisarts gelijk is, en het aanvullend en bijzonder aanbod. (https://www.lhv.nl/uwberoep/aanbod-huisartsenzorg)

Het basisaanbod van Praktijk Langbroek betreft de eerste opvang van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte. Voor veel voorkomende klachten en medische aandoeningen bestaat het aanbod uit diagnostiek en behandeling; bij complexere gevallen verwijst onze praktijk door. De zorg is waar mogelijk gebaseerd op de inhoud van huisartsgeneeskundige richtlijnen en standaarden. Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht bij de huisartsenpost; de zorg door de huisartsenpost beperkt zich tot spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Het basisaanbod van onze praktijk sluit volledig aan bij “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg (LHV, 2015)”.

Het zorgproces in Praktijk Langbroek bestaat uit de volgende fasen: 

 • Inventarisatie van klachten, problemen en hulpvragen 
 • Eventuele verwijzing / terugverwijzing 
 • Vraagverheldering 
 • Diagnostiek, werkhypothese en behandelplan (bepalen beleid) 
 • Eventuele verwijzing / terugverwijzing 
 • Advies 
 • Behandeling 
 • Begeleiding 
 • Preventie

Aanvullend aanbod van Praktijk Langbroek

Aanvullende zorg wordt gegeven aan specifieke, omschreven groepen patiënten en betreft de diagnostiek en behandeling van specifieke klachten, aandoeningen of verrichtingen. Het betreft huisartsgeneeskundige zorg die aansluit op de specifieke behoeften van de populatie van de betreffende huisartsenvoorziening en voortkomt uit de demografische kenmerken van het verzorgingsgebied.

Het aanvullend aanbod van praktijk Langbroek is dan ook met name gericht op ouderen, patiënten met een chronische aandoening en/of multimorbiditeit.

Allereerst is dit te zien in onze proactieve benadering van ouderen in de praktijk. De huisarts selecteert in samenwerking met de ouderenverpleegkundige de ouderen voor surveillance of complexe zorg. De ouderenverpleegkundige realiseert in samenwerking met de huisarts het zorgbehandelplan, organiseert het MDO en ziet toe op de uitvoering van afgesproken zorg. Daarnaast onderhoudt de huisarts een consultatierelatie met de specialist ouderengeneeskunde (SO) en deelt waar relevant de verantwoordelijkheid voor de zorg met de SO als medebehandelaar.

Daarnaast voorziet de praktijk in Ketenzorg aan patiënten met Diabetes Mellitus, astma/COPD en vanaf 2016 ook op het gebied van CVRM. Bij deze patiëntengroepen lopen aanvullend aanbod en basisaanbod door elkaar. Tot het basisaanbod behoren de diagnostiek en niet-geprotocolleerde behandeling. De begeleiding van de chronische ziekte volgens protocol en het instellen op insuline zijn bijvoorbeeld aanvullende zorg.

Ten derde zijn er verschillende diagnostische en therapeutische mogelijkheden beschikbaar in de huisartspraktijk en bij patiënten thuis.

 • Complexe zorg ter vervanging van verpleeghuiszorg
 • Terminale zorg, palliatieve zorg, hospice zorg
 • Vervanging ziekenhuiszorg (hechtingen verwijderen, injectie Zoladex, EPO, MRSA, etc)
 • Systematische evaluatie van polyfarmacie met apotheker (STRIP Methode)
 • Incisie perianaal abces
 • Behandeling corpus alienum oog, roestring, chalazion
 • ECG-diagnostiek
 • Behandeling decompensatio cordis
 • hartritmediagnostiek dmv Holterfoon
 • 24hr Bloeddrukmeting
 • Doppleronderzoek
 • Incisie trombose hemorroid
 • Punctie ganglion gewricht/pees
 • Injectie/punctie bursitis
 • Cyriax-injectie schoudersyndromen, epicondylitis lateralis, gonartrose
 • Tapen van distorsies
 • Corticosteroidinjectie CTS
 • Behandeling (chronische) psychiatrische problematiek i.s.m. POH GGZ, bv. depressie, angst, ADHD, tabaksmisbruik
 • Ketenzorg Astma/COPD
 • Spirometrie
 • Influenza vaccinatie
 • Teledermatologie
 • Stansbiopt
 • Chirurgische behandeling, bijv. lipoom, naevus, atheroom, unguis incarnatus, nettoyage decubitus etc.
 • Diabetes Mellitus type 2: Instellen/vervolgbeleid m.b.t. insuline
 • Plaatsten IUD
 • BVO baarmoederhalskanker
 • Aanmeten, plaatsen van een pessarium